De tarieven zijn gebaseerd op de richtprijzen van de beroepsvereniging (VBVD)

  • 1ste consultatie (45 à 60 min) : 39 euro
  • 2de consultatie (20 à 30 min) : 24 euro
  • Opvolgconsultatie (15 à 20 min) : 17 euro
De meeste mutualiteiten geven een gedeeltelijke terugbetaling (meestal 10 euro per consultatie).
Omdat de mutualiteiten hier regionaal over beslissen kan dit regelmatig wijzigen.
Informeer daarom steeds bij uw plaatselijke mutualtiteit.

Terugbetaling voor diabetici :

Er is een terugbetaling van het RIZIV voor diabetespatiënten die in het bezit zijn van een diabetespas en een verwijsbrief van een arts.
Je hebt recht op twee terugbetaalde dieetconsultaties van een half uur per jaar (of 1 van 60min).

Terugbetaling voor patiënten aangesloten bij het zorgtraject :

Zowel diabetespatiënten als nierpatiënten die aangesloten zijn bij het zorgtraject, hebben recht op gedeeltelijke terugbetaling mits voorschrift van een arts.